organikvet

 

Organikvet Veritabanı Sistemi

Proje kapsamında küpelenmiş organik hayvanların takibi ve kayıt altına alınması için ORGANİKVET veri tabanı oluşturulmuştur. Ayrıca TÜRKVET hayvanların küpelenmesini sağlamaktadır. ORGANİKVET ise hem küpeli hayvanların takibi hemde işletmelerin sertifikasyonunu takip edecektir. Sistem müşterilere açıktır. Müşteriler serifikasyonu olan işletmeleri ve küpeli hayvanları takip edebileceklerdir. Veri tabanında hayvanın detaylı kimlik bilgisi yer alacaktır. Açık sistem yoluyla işletmelerin ürünleri izlenebilecek Tarım Bakanlığının yayınladığı kriterlere uygun şekilde müşterilere şeffaf olarak bilgi verilecek rekabet edebilirlik sağlanacak ve pazarlama fırsatları oluşacaktır.

TÜRKVET-OTBİS ve ORGANİKVET arasındadaki fark; ORGANİKVET veri tabanı verisi şeffaf olarak paylaşılacaktır. Hayvan küpe numarası veri tabanına girilerek hayvanın kimliği izlenebilecektir. 3000 hayvan takip edilecek uygun olanlar DOĞTARBESBİR ile protokol yapan sertifikasyon kuruluşundan sertifika alacaktır.

Başvuru sahibi ve ortakların rolü: hayvanların kimliklerinin belirlenmesi, veri tabanına kayıt edilmesi, küpeleme süreçlerinin takip edilmesi.